Ürünler


Akışkanlar mekaniği, diğer bir deyişle hareket için gerekli mekanik enerjiyi sıvılar yardımı ile transfer etme tekniğine hidrolik sistem denir. Mekanik enerjinin sıvılar vasıtası ile elde edildiği asansöre hidrolik asansör denmektedir. Hidrolik sistemler diğer sistemlere göre maliyet olarak çok daha ekonomik ve daha az yer kaplayan sistemlerdir. Hidrolik sistemler daha az güç ve enerji kulanıldığından sıkça tercih edilmektedir. Hidrolik sistemlere asansörlere, iş makinaları, vinçler, krikolar, robotlar ve nerede ise bütün metal endüstrisinde güç transferi kolaylığı sebebi ile rastlayabiliriz. Hidrolik sisteme sahip makineler; konforlu, vibrasyonsuz ve kolay kontrol edilebilir özelliklere sahiptir. Mekanik hareketler hidrolik sistemler kullanılarak kolay bir şekilde elde edilebilir.

Hidrolik asansör gücünü bir pompa yardımı ile sağlamaktadır.Basınçlandırılmış hidrolik yağın pistonu tahrik etmesi esasına dayanmaktadır. Hidrolik asansörlerin inşa edilmesi için EN 81-2 adı altında bir standart bulunmaktadır.EN 81-2 asansör standardı hidrolik asansörün emniyetli bir şekilde kurulması açısından tanımlama yapmaktadır.

Hidrolik sistemin özü yüksek gücü tahrik unsuru ile ileten bir elektrik motorundan oluşmaktadır. Hidrolik asansör sistemlerinde en yaygın kullanılan konfigürasyon, motorun tanktaki hidrolik yağın içine tamamen daldırıldığı konfigürasyondur.Sistem bu şekilde bir pompaya doğrudan bağlıdır.Hidrolik asansörlerde motor büyüklüğü asansör performasını direkt olarak etkliler. Hidrolik asansörlerde motor seçimi ve sşstemin ideal olarak boyutlandırılması ile ortaya çıkan enerji kabin hızını belirmektedir. Hidrolik asansörlerin en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi aşağı dikey hareket esnasında bir enerji kullanmamasıdır. Hidrolik asansör sistemlerinde aşağı hareket seyir hızı arttırılmak sureti ile yukarı dikey hareket hızı azaltılarak ekstra bir maliyete gerek kalmadan ortalama seyir hızının kontrol edilebilmesidir. Bu teknik kullanılarak asansör (Yukarı/ Aşağı) hızı muhafaza ve kontrol edilerek daha küçük asansör motorları kullanılabilmektedir.Bu nedenle hidrolik asansör doğru motor seçimi ile enerjinin % 30 gibi bir oranla tasarruf ile kullanılmasına imkan vermektedir.

 
 
e sigara - bizim siteler - red kiwi